Zoeken:

Succesvolle digitale strategie leidt tot ongekende toename aantal abonnees

Antwerpen/Amsterdam, 25 februari 2021 – 2020 was voor Mediahuis, in Nederland eigenaar van onder andere De Telegraaf, NRC en een verschillende regionale dagbladen, een bijzonder en uitdagend jaar, dat uiteindelijk resulteerde in een sterk resultaat. Waar de Covid-19-pandemie enerzijds een aanzienlijke impact op de advertentieomzet tot gevolg had, zette de groep anderzijds positieve resultaten neer voor de inkomsten van lezers. De nieuwssites van Mediahuis registreerden ongekend hoge bezoekersaantallen, het aantal digitale abonnees groeide bijzonder hard en podcasts werden een vaste waarde binnen het journalistieke aanbod. Aan het einde van het jaar bedroeg het totaal aantal abonnees van de groep 1,7 miljoen.

Mediahuis Groep behaalde in 2020 een geconsolideerde omzet van €990,5 mio., een REBITDA van €171,5 mio. en realiseerde een operationeel resultaat van €121,9 mio. Het netto resultaat van de groep bedroeg €58,6 mio.

Gert Ysebaert, CEO Mediahuis groep: “De stappen die Mediahuis de voorbije jaren zette op het vlak van digitale transformatie maakten dat we als groep sterk stonden toen de Covid19-crisis toesloeg. De veerkracht en wendbaarheid van onze organisatie werd danig op de proef gesteld, maar we doorstonden deze test met glans. Onze nieuwsmerken bleven sterke journalistiek brengen en bereikten meer mensen dan ooit tevoren. Bezoekcijfers van nieuwssites en -apps gingen door het dak en ook het aantal luisteraars van onze podcasts groeide exponentieel. Een sterke digitale groei die leidde tot een ongekende toename in het aantal abonnees. Maar ook als organisatie maakten we het afgelopen jaar een versnelde digitale transitie door. Mediahuis wist de omschakeling te maken van een printbedrijf met digitale expertise naar een digitaal bedrijf dat ook bijzonder sterke printmedia maakt. Dat maakt van 2020 een kanteljaar in de digitale transformatie van onze groep, waarmee we een sterke basis hebben gelegd voor verdere groei.”

Het afgelopen jaar maakte duidelijk dat in tijden van onzekerheid, mensen nog meer op zoek gaan naar accurate informatie en onafhankelijke journalistiek. Covid-19 stelde de veerkracht van de Mediahuis-redacties op de proef. Toch verschenen onverminderd primeurs, werden sterke onderzoekverhalen geschreven, interviews gehouden en reportages gemaakt. Lezers werden op alle mogelijke wijzen geïnformeerd, zowel op papier als online. De Nederlandse nieuwssites van Mediahuis Groep werden het voorbije jaar dagelijks door zo’n 2,3 miljoen mensen bezocht. Daarbovenop raadpleegden dagelijks meer dan 1,1 miljoen gebruikers de nieuwsapps, goed voor een stijging van bijna 10%. Lezers waardeerden de sterke en onafhankelijke journalistiek van onze titels wat leidde tot een groei in omzet.

Digitale groei zorgt voor ongekende toename abonnementen.
Mediahuis zag in 2020 het totale aantal abonnees in België, Nederland, Luxemburg en Ierland boven de 1,5 miljoen uitstijgen. Dit betekent een uitzonderlijke groei van +11% in abonnee-aantallen als een gevolg van de grote toename in digitale abonnementen. Inclusief de abonnees van NDC mediagroep bedraagt de abonneestand op dit moment 1,7 miljoen. Waar de digitale abonnementen in 2019 zo’n 25% vertegenwoordigden, is nu 1 op de 3 abonnementen van Mediahuis digitaal, vaak gecombineerd met een papieren weekendkrant.

Op de Nederlandse markt steeg het aantal digitale abonnementen met bijna de helft (+47%). De toename van het totale aantal abonnementen van de groep, zowel print als digitaal, bedroeg zo’n +11%.
− NRC kende het voorbije jaar een stijging van de abonneestand met maar liefst +16%. Goed voor het hoogste aantal abonnees in de geschiedenis van de krant. Slechts 35% van alle NRC-abonnees heeft een zesdaags abonnement voor de gedrukte krant. De overgrote meerderheid van de NRC-abonnees kiest dus voor digitaal of de combinatie digitaal en print.
− Ook De Telegraaf en de regionale kranten van Mediahuis Nederland toonden een sterke groei in het aantal abonnementen. Het aantal abonnees van De Telegraaf nam toe met zeker 14%. Het Noordhollands Dagblad, Leidsch Dagblad, IJmuider Courant, Haarlems Dagblad en De Gooi- en Eemlander kenden samen een groei van 5% in aantal abonnees.
− De Limburger tenslotte wist het afgelopen jaar de structurele daling in aantal abonnees een halt toe te roepen. De inhaalrace naar meer nieuwe digitale abonnees die in september werd ingezet, blijkt succesvol en inmiddels toont De Limburger weer de eerste tekenen van groei.

Audio-on-demand journalistiek breekt definitief door.
2020 betekende de definitieve doorbraak van audio-on-demand als verlengstuk van de geschreven journalistiek. Zo werden in Nederland in totaal bijna 21 miljoen podcastafleveringen van de Mediahuis-nieuwsmerken beluisterd. Naar de podcasts van De Telegraaf werd circa 4 miljoen keer geluisterd, meer dan een verdrievoudiging in vergelijking met het voorgaande jaar.

Bij NRC, pionier wat podcasts betreft, vermenigvuldigde het aantal podcastbeluisteringen met 2,5 tot meer dan 16 miljoen. NRC Vandaag is bovendien de best beluisterde podcast in Nederland. In oktober lanceerde NRC de nieuwe app NRC Audio. Een app die de sterke audiojournalistiek van NRC combineert met een selectie van de meest bijzondere podcasts uit binnen- en buitenland.

Toetreding tot de Luxemburgse markt en versterking positie in Nederland.
2020 was ook het jaar waarin Mediahuis haar positie als vooraanstaand Europees mediaspeler versterkte. De overname van Luxemburgs grootste mediagroep Saint-Paul Luxembourg, uitgever van o.a. Luxemburger Wort en Luxembourg Times, betekende voor Mediahuis een uitbreiding van haar activiteiten naar de welvarende en dynamische Luxemburgse regio.

Net voor het jaareinde werd ook het overnameproces van de Noord-Nederlandse NDC mediagroep succesvol afgerond. Een overname die beide partijen sterker zal maken. Zo sluit de geografische dekking van NDC aan bij de overige activiteiten van Mediahuis op de Nederlandse markt en zijn de NDC-merken, waaronder Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad, een verrijking voor het Mediahuis-portfolio. Binnen NDC worden inmiddels de nodige plannen ontwikkeld voor de verdere digitale transformatie van het portfolio, de ontwikkeling naar een duurzaam financieel gezonde organisatie en een succesvolle integratie binnen Mediahuis.

Omzet advertentiemarkt en digitale marktplaatsen geraakt door Covid-19-pandemie.
Zowel de advertentieomzet als de omzet van digitale marktplaatsen werd hard geraakt door de Covid-19-pandemie en de geldende coronamaatregelen. Desalniettemin wist Mediahuis de impact te beperken door ook in tijden van crisis volledig in te spelen op de verwachtingen en behoeften van adverteerders. Naar het jaareinde toe werden de eerste tekenen van marktherstel zichtbaar, al wordt verwacht dat de druk op de advertentieomzet ook de komende periode nog zal blijven aanhouden. Om die reden bundelden NDC mediagroep, Mediahuis Limburg en Mediahuis Nederland begin 2021 de krachten binnen de Nederlandse advertentiemarkt en brachten zij hun landelijke advertentieverkoop samen in een nieuwe propositie: Mediahuis Connect.

Nieuwe initiatieven en verkoop van enkele niet-strategische participaties.
Mediahuis zette in 2020 ook verdere stappen in haar diversificatiestrategie, gericht op het verbreden van het ontwikkelingspotentieel van de groep. Met de investering in de Nederlandse scale-up Lepaya, specialist in het aanbieden van blended soft skill trainingen, betrad Mediahuis Groep de markt van de education technology. Om haar groeistrategie op het gebied van audio verder kracht bij te zetten, ging NRC over tot de overname van radiozender SUBLIME, dat behalve een landelijke FM-radiozender ook vijf digitale radiostations en een audioproductiehuis omvat.Tenslotte verkocht Mediahuis Groep haar minderheidsbelang van 30% in Keesing Media Group, wat in 2021 een belangrijke meerwaarde met zich mee zal brengen.

Financiële kerncijfers.
De omzetgroei van de groep wordt verklaard door INM, dat in 2020 een volledig jaar werd opgenomen (tegenover slechts 5 maanden in 2019), en de toevoegingen van Saint-Paul Luxembourg (vanaf mei) en NDC mediagroep (vanaf december). De advertentieomzet van de nieuws- en andere media is als gevolg van de Covid-19 omstandigheden in 2020, afhankelijk van het merk en de markt, met 10 tot 20% gedaald. Maar dankzij de succesvolle verkoop van digitale abonnementen en de sterke groei van e-commerce kon de groep een deel van dit omzetverlies compenseren. De kostenbasis is toegenomen als gevolg van de acquisities van INM, Saint-Paul Luxembourg en NDC mediagroep. Onderliggend wist Mediahuis in 2020 belangrijke structurele kostenreducties te realiseren. Deze reducties zijn het gevolg van reorganisaties die in 2019 zijn doorgevoerd in de hele groep, een verdere daling van productie- en distributiekosten als gevolg van de versnellende transitie van print naar digitaal en een aantal besparingen waartoe werd besloten om het negatieve effect van Covid-19 te mitigeren. Dit alles samen maakt dat Mediahuis erin geslaagd is om het negatieve effect van Covid-19 op de advertentieomzet nagenoeg volledig goed te maken en wat Operationeel Resultaat betreft de groei te realiseren die werd verwacht voor de aanvang van de crisis. Het sterke operationele resultaat hield ook een belangrijke toename van de vrije cashflow in. Dit, gecombineerd met de opbrengst uit de verkoop van overtollig vastgoed in Amsterdam, heeft het mogelijk gemaakt om de netto schuld van de groep verder af te bouwen tot €66 mio., waarbij de ‘financial leverage’ van de groep is verbeterd van 1,7 per
einde 2019 naar 0,4 per einde 2020. Dit betekent dat de groep na de ontvangen opbrengst uit de verkoop van de Keesing-participatie in januari 2021, nagenoeg schuldenvrij was. Kristiaan De Beukelaer, CFO Mediahuis groep : “Na 2019, een jaar waarin we zwaar investeerden in verdere groei door acquisities, in de digitale versnelling en in de optimalisatie en integratie van onze bedrijfsprocessen, hadden we voorzien om in 2020 daarvan de vruchten te plukken. Toen kwam echter Covid-19 en alle mooie vooruitzichten en plannen kwamen onder druk door de economische tsunami die op ons afkwam. Maar onze continue scherpe focus op klanten en producten, de veerkracht van al onze medewerkers en de snelle en adequate mitigerende maatregelen hebben alsnog geleid tot het resultaat dat we hadden vooropgesteld. Daarnaast zijn we ook goed blijven kijken naar opportuniteiten voor verdere groei, getuige hiervan de acquisities van Saint-Paul Luxembourg, NDC mediagroep, Cartell.ie en de succesvolle start van Mediahuis Ventures. Hoewel onze prognoses in het voorjaar, als gevolg van Covid-19, minder goed oogden, eindigden we het jaar met een sterkere financiële positie dan ooit.”

Infographic key facts 2020: