Zoeken:

CPC campagnes

Campagnevoorwaarden en aanleverspecificaties Performance (CPC)

Materiaal

– Opdrachtgever levert, minimaal drie bannerformaten aan (medium rectangle, large rectangle, leaderboard, banner, skyscraper). Zie ook de algemene aanleverspecificaties voor Online Advertising.

– De campagne start uiterlijk 3 werkdagen na ontvangst van getekende opdracht en werkende materialen

– De uitingen zijn per stuk niet groter dan 50 kb

– Het is verplicht om backup gif’s aan te leveren

– Er mag geen loop in de animatie zitten

– Animatie mag niet langer dan 15 seconden duren

– Er moet een duidelijk logo/brand worden vermeld

Let op: er dient een Call to Action in de banner te zitten. Wanneer deze er niet in zit, zullen de banners niet worden ingeboekt. Voor VROUW dienen banners secured te worden aangeleverd (https).

Uitlevering Campagnes

– De campagne loopt over het volledige netwerk van Mediahuis Nederland, en/of indien overeengekomen over externe Nederlandse inventory

– Er is rapportage mogelijk op basis van plaatsing van uiting

– Doordat de campagne Run of Network (RON) loopt, is het niet mogelijk om screenshots aan te leveren

– Platform 161 is leidend in het meten van behaalde resultaten

– Indien de campagne 7 dagen of meer een CPM behaalt dat lager is dan € 0,30 wordt de campagne gestopt en de overeenkomst ontbonden. Alleen het behaalde resultaat kan worden gefactureerd.

– Om een hogere CPM te behalen kan een hogere CPC-prijs geadviseerd worden

Optimalisatie

– Mediahuis Nederland is verantwoordelijk voor het behalen van een zo hoog mogelijk CTR

– Mediahuis Nederland garandeert niet het aantal conversies (CPA/CPL) dat behaald wordt (dit is afhankelijk van de marketingmix van de adverteerder)

Voorwaarden

Opdrachtgever kan realtime inzage krijgen in de campagne via het admanagement systeem
Platform161. Daarnaast kunnen op verzoek rapportage worden toegestuurd. Deze rapportages zijn uitsluitend op high level basis. Dit houdt in een dump vanuit Platform161 met daarin het totaal aantal clicks in de periode.
Facturatie van de gerealiseerde clicks geschiedt binnen 14 dagen na het verstrijken van de flight op basis van het werkelijke aantal geleverde clicks in relatie tot de vooraf overeengekomen clickvergoeding.
Minimale facturatie van één keer per maand.
Daarnaast gelden de Algemene Advertentievoorwaarden van Mediahuis Nederland.