Zoeken:

Leeuwarden/Antwerpen,  Mediahuis verkreeg maandag toestemming van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de overname van NDC mediagroep. Inmiddels heeft ook de Ondernemingsraad van NDC een positief advies gegeven. Dit betekent dat aan alle voorwaarden van het overnameproces is voldaan. Voor NDC mediagroep luidt deze overname een nieuwe fase in als 100 procent onderdeel van de Mediahuis Groep. Koos Boot komt als nieuwe CEO aan het hoofd van NDC mediagroep te staan, samen met huidig algemeen hoofdredacteur Evert van Dijk.

De overname van NDC mediagroep door Mediahuis versterkt beide partijen. Zo sluit de geografische dekking van NDC goed aan bij de overige activiteiten van Mediahuis op de Nederlandse markt en vormen de NDC-merken een verrijking voor het Mediahuis-portfolio. Tegelijkertijd stelt de overname NDC mediagroep in staat om aan digitale en commerciële slagkracht te winnen. NDC zette de afgelopen jaren al belangrijke stappen in de digitale transformatie van haar organisatie en merken. Mediahuis voegt hier als groep de nodige schaalvoordelen en expertise aan toe om de digitale transformatie van NDC te versnellen, haar onafhankelijke regionale journalistiek te versterken en haar leidende positie in Noord-Nederland succesvol te bestendigen.

Volgend op de afronding van de overname, legt Pier Baarsma, sinds 2018 Algemeen Directeur van NDC mediagroep, zijn functie neer. Koos Boot, sinds medio 2017 CFO van Mediahuis Nederland, volgt Pier Baarsma als CEO van NDC mediagroep op. Koos Boot, die opgroeide in Drenthe en studeerde in Groningen, kent de mediasector door en door en beschikt over een ruime ervaring binnen de Mediahuis Groep. Zo transformeerde mede onder zijn leiding Mediahuis Nederland – voorheen Telegraaf Media Groep – tot een rendabele organisatie die inmiddels een mooie groei laat zien.

Koos Boot vormt samen met algemeen hoofdredacteur Evert van Dijk het directieteam van NDC mediagroep. Evert van Dijk maakt sinds 1991 deel uit van NDC en beschikt over een ruime leidinggevende ervaring binnen de redacties van de groep, alsook over de benodigde zakelijke kennis. De benoeming van Evert van Dijk als statutair directielid van NDC zorgt voor continuïteit en onderstreept het belang en de positie van de onafhankelijke journalistiek binnen NDC.

Gert Ysebaert, CEO Mediahuis Groep: “We zijn verheugd dat de overname van NDC mediagroep succesvol is afgerond en dat we de nieuwe collega’s binnen onze groep mogen verwelkomen. Graag dank ik dan ook FB Oranjewoud en JM Fonds voor het vertrouwen bij deze transactie. Tevens ben ik Pier Baarsma zeer erkentelijk voor het werk dat hij de afgelopen jaren heeft geleverd aan het roer van NDC. Er begint nu een nieuwe fase waarbij het de ambitie is van Mediahuis om NDC op korte termijn succesvol en financieel gezond te maken. Het spreekt voor zich dat de digitale versnelling en de synergievoordelen die Mediahuis als groep kan bieden, hierbij van groot belang zijn. Ik ben ervan overtuigd dat Koos Boot de juiste man is om in een tandem met Evert van Dijk, NDC’s regionale journalistiek en leidende positie op een duurzame manier in de Noord-Nederlandse samenleving te verankeren.”

Pier Baarsma, vertrekkend algemeen directeur NDC mediagroep: “Ik heb het als een persoonlijke en eervolle missie gevoeld om dit prachtige mediabedrijf – dat zo diep geworteld
is in de noordelijke samenleving – in een andere richting te mogen sturen. We komen in handen van Mediahuis, dat ook bij andere overnames bewezen heeft integer en respectvol met titels, identiteit en journalistieke onafhankelijkheid om te gaan. Bij een verandering van eigenaar hoort een nieuw gezicht. Daarom stap ik op. Mediahuis zal eigen accenten willen leggen, maar met een luisterend oor voor onze kennis van de noordelijke samenleving. Dat stelt mij ook gerust. Want de ziel van het bedrijf wordt bepaald door de medewerkers van het bedrijf. Die ziel vind je terug in de producten die we dagelijks maken. Dat zal bij Mediahuis niet veranderen.”

Evert van Dijk, directeur-algemeen hoofdredacteur: “Ik ben blij dat we nu vooral vooruit kunnen kijken. Met een goed gevoel. Onze titels, met een sterke regionale identiteit en journalistiek onafhankelijk, zijn bij Mediahuis in goede handen. We denken de komende jaren, met dank aan de schaalvoordelen die de groep biedt en in combinatie met de kennis op het vlak van digitalisering, nog grote stappen te kunnen zetten.”

Koos Boot, toekomstig CEO NDC mediagroep: “Ik ben blij dat ik de fakkel mag overnemen en het mooie bedrijf dat NDC mediagroep is, de verdere toekomst in mag loodsen. De diepgewortelde regionale identiteit en de onafhankelijke journalistiek van de NDC merken staan hierbij voorop. Deze sterke merken, elk met hun eigen signatuur, hebben alles in zich om met een digitale acceleratie, hun leidende marktpositie te versterken. Samen met de directie en de medewerkers van NDC zullen we kijken waar NDC en Mediahuis van elkaar kunnen leren, waar kan worden samengewerkt en hoe we elkaar kunnen versterken.”