Zoeken:

Verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen is onderdeel van de strategie van Mediahuis Limburg.

Verbeteren milieuprestaties
Mediahuis Limburg koestert duurzame relaties. Ook die met het milieu. De belangrijkste grondstoffen die Mediahuis Limburg gebruikt zijn energie en papier. Daarom richt Mediahuis Limburg zich bij het verbeteren van milieuprestaties op energiereductie, CO2-reductie en het gebruik van duurzaam gecertificeerd papier.
ISO14001-certificaat
Binnen de Mediahuis Groep is in 2016 het milieumanagementsysteem ISO14001 ingevoerd en de bijbehorende certificering behaald. De drukkerij van Mediahuis Limburg voldoet steeds aan de criteria die nodig zijn voor deze certificering. De criteria gelden onder andere voor de controle ter voorkoming van mogelijke milieurisico’s, de beheersing van alle relevante milieuaspecten en het voldoen aan alle wettelijke verplichtingen.
Verantwoord inkopen
Mediahuis Limburg streeft naar verantwoord ondernemen. Eenzelfde inzet verwacht Mediahuis Limburg ook van partners en leveranciers. Mediahuis Limburg bouwt bij voorkeur aan duurzame relaties voor de langere termijn. Verantwoord inkopen is daarom een integraal onderdeel van het beleid, met bijbehorende interne procesafspraken.
Binnen de focus van het verantwoord ondernemen beleid van Mediahuis Limburg worden afwegingen gemaakt met betrekking tot milieu, mensen en financiële aspecten. Dat is de grondslag van de criteria die worden meegewogen bij de inkoopprocessen. Mediahuis Limburg verwacht dat elke leverancier tenminste de verplichtingen naleeft die voortvloeien uit nationale en internationale wet- en regelgeving.